ERDAL ARAS

ERDAL ARAS - FİZİK ÖĞRETMENİ ve YAZAR

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Erdal Aras

Doğum Tarihi: 04 / 05 / 1971

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik

Ankara Üniversitesi

1993

Y. Lisans

Atom ve Molekül Fiziği

Ankara Üniversitesi

1997

Doktora

Atom ve Molekül Fiziği

Ankara Üniversitesi

2004

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve İnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile İncelenmesi.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Gama ve UV ışınları ile katılarda oluşturulan paramanyetik merkezlerin Elektron Spin Rezonans (ESR) ve Simülasyon tekniği ile incelenmesi.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet BİREY

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Niğde  Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

1994-1998

Arş. Gör.

Ankara  Üniversitesi Fen Fakültesi

1998-2004

Arş. Gör. Dr.

Niğde  Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2004- 2007

Yrd. Doç. Dr.

Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2007-

 

Bitirilen ve Devam Eden Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri

1. ERTÜRK, Serkan. (2010). Gama ve Uv Işınlarına Tutulan Organik ve İnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans ile İncelenmesi.Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2. KARATAŞ, Özgül. (2010). Gama ve UV Işınlarına Tutulan Ethan-1,2- Disulfonik Asit Disodyum Tuzu ve Thriphenylphoranylidene Ethenol Maddelerinde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Spektrometresi İle İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri

1. KILIÇ, Yasemin. Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi İle Arkeolojik Örneklerin Yaş Tayini. Niğde Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.

2. ERYILDIZ, Yusuf. Furan Çekirdekli Bileşiklerle Termal Intramoleküler Diels-Alder Halkakatılma Reaksiyonu İle Sentezlene Tek Kristal Yapıların ESR lerinin İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Devam Eden Doktora Tezleri

1. MERİÇ, Yasemin. Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (DFT) ve Elektron Spin Rezonans (ESR) kullanarak organik ve inorganik maddeler oluşturuldu serbest radikallerin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Yapısal Bozuklukların Spektroskopik Analizi. Devlet Planlama Teşkilatı, (1997) Kodu: KA.120550, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Birey, Araştırmacılar: Prof. Dr. Mehmet Zengin, Arş.Gör. Erdal Aras,

2. Bi2223 Süperiletkenine Nano boyutta İndirgenmiş Fe3O4 İlavesinin Etkisi. Niğde Üniversitesi (2006), Kodu: FEB 2006/07, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ahmet Kılıç, Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Erdal Aras,

3. Gama ve uv ışınları tutulan dimedon tek kristallerinin elektron spin rezonans (esr) ve simülasyon tekniği ile incelenmesi. Niğde Üniversitesi (2010), Kodu: FEB 2010/27 Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Erdal Aras Araştırmacılar: Özgül Karataş, Yasemin Kılıç, Serkan Ertürk, Yusuf Eryıldız.

4. Improving Hydrogen Energy Knowledge Around Europe Union (Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi) Kodu: 2011-1-TR1-LEO05-27996, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Selçuk Kervan, Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Erdal Aras,

5. Niğde Üniversitesi Merkezi Laboratuar Kurulumu Kodu: DPT 2010 K-121260, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mahmut Mat, Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Erdal Aras,

6. İmprovement of internationality of biomedical and physical sciences stady program in Vytautas Magnus University. Vytautas Magnus University  Kodu: VP1-2.2 SMM-07-K-02-055 projesi kapsamında 16 Mayıs 2012 ve 31 Mayıs 2012 tarihleri arasında Vytautas Magnus Universitesinde ( Kaunas/ Litfanya ) 15 gün ders verdim.

7. Ankara Üniversitesi Altyapı Projesi, Proje Kodu: 12A4240004, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Birey, Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Erdal Aras, Yrd. Doç. Dr. Biray Aşık, Proje Bütçesi (733,000 TL)

İdari Görevler:

a) Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı., 2007- Devam Ediyor.

b) Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı., 2009-2012

c) Niğde Üniversitesi Proje Geliştirme ve Destekleme Birimi Hibe Projeleri sorumlusu, 2012- Devam ediyor.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012

 

 

 

Güz

İleri Kuantum Mekaniği-I (Yüksek Lisans)

3

0

17

Atom ve Molekül Fiziğinde Güncel Konular- I (Yüksek Lisans)

3

0

1

Teorik Mekanik- I

4

0

18

 

 

 

 

 

 

Bahar

Nükleer Manyetik Rezonans –II (Doktora)

3

3

1

İleri Kuantum Mekaniği-II (Yüksek Lisans)

3

0

13

Atom ve Molekül Fiziğinde Güncel Konular- II (Yüksek Lisans)

3

0

2

Genel Fizik-II

4

0

50

Teorik Mekanik- II

4

0

35

 

 

 

 

 

 

2010-2011

 

 

 

 

 

Güz

Nükleer Manyetik Rezonans- I (Doktora)

3

0

3

Atom ve Molekül Fiziğinde Güncel Konular- I (Yüksek Lisans)

3

0

3

Teorik Mekanik- I

4

0

50

Genel Fizik-I

4

0

70

 

 

Bahar

Nükleer Manyetik Rezonans- II (Doktora)

3

0

3

Atom ve Molekül Fiziğinde Güncel Konular- II (Yüksek Lisans)

3

0

25

Teorik Mekanik- II

4

0

40

Genel Fizik-II

4

0

70

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde ( SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI kapsamında) yayımlanan makaleler:

A1. E. Aras, N. Acar, B. Birey, "ESR of Gamma Irradiation Damage Centres in Single Crystals of Some Phosphonates and Derivatives", Z.Naturforsch (ISI) , 299-302 pp., 2003 , DOI: 0932–0784 / 03 / 0500–0299

A2. E. Aras, B. Aşık, M. Büyüm, B. Çalışkan, M. Birey, "EPR Of Gamma Irradıated Sıngle Crystals Of Cholesteryl Benzoatex", Radiation Effects & Defects İn Solids (ISI) , 1-5 pp., 2004 , DOI: 10.1080/10420150310001604101

A3. B. Aşık, E. Aras, B. Çalışkan, M. Eken, M. Birey, "Epr Study Of Irradıated 4-Chloromethyl Pyrıdınıum Chlorıde", Radiation Effects & Defects in Solids (ISI), 55-60 pp., 2004 , DOI: 10.1080/10420150310001639770

A4. E. Aras, B. Aşık, B. Çalışkan, M. Büyüm, M.Birey, "Electron Paramagnetıc Resonance Study Of Irradıated Tetramethyl-4- Pıperıdıon", Radiation Effects & Defects in Solids (ISI), 353-358 pp., 2004 , DOI: 10.1080/10420150410001731820

A5.  E. Aras, B. Aşık, M. Büyüm, M.Birey, "Epr Spectroscopy Of Gamm Irradiated Sıngle Crystals Of 5-Methyle –2-Nitrophenol", Radiation Effects & Defects in Solids (ISI) , 69-73 pp., 2006 , DOI: 10.1080/10420150500493113

A6. E. Aras, B. Aşık, M. Eken, M.Birey, "EPR study of γ -irradiated three-furancarboxylic acid", Radiation Effects & Defects in Solids (ISI) , 373-376 pp., 2006 , DOI: 10.1080/10420150600762250

A7. B. Aşık, E. Aras, M. Eken, M.Birey, "EPR study of γ-irradiated N –hydroxysuccinimide", Radiation Effects & Defects İn Solids (ISI) , 71-77 pp., 2008 , DOI: 10.1080/10420150701284360

A8. A .Usta, H. C. Vural, K. Usta, E. Aras, Y. Ceylan, A. Ozmen, "An EPR Study On Cytosine Irradiated", J. Phys. Org. Chem. (ISI) , 635–639 pp., 2011 , DOI: DOI 10.1002/poc.1801

A9. E. Aras, A. Usta, S. Ertürk, B. Aşık, "An EPR study on single crystals of dimethyl-1,3-cyclohexanedione by γ-rays", Radiation Effects & Defects in Solids (ISI) , 157-162 pp., 2012 , DOI: 0.1080/10420150.2011.614612

A10. M. A. Merdan, B. Aşık, M. Birey, E. Aras, "EPR study of g-irradiated tetra – n – butylammonium iodide", Radiation Effects and Defects in Solids (ISI) , 179-183 pp., 2012, DOI:10.1080/10420150.2011.632635,

A11. E. Aras, Ö. Karataş " Electron Paramagnetic Resonance of Gamma-Irradiated Single Crystals of Ethan-1, 2 DisulfonicAcid Disodium ", Journal of Molecular Structure (ISI) , **** pp., 2012, DOI:10.1016/j.molstruc.2012.05.075

 

B. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler kapsamında olup uluslar arası yayınevlerince yabancı dilde basılı olarak yayınlanan tam metinli makaleler

B1. Erdal Aras, Ahmet Kılıç, Ekrem Çiçek, Özgül Karata and Yasemin Meriç, " ESR study of gamma-irradiated methyl-4-nitrobenzoate single crystals" Radiation interaction with material and its use in technologies 2012. (ISSN 1822-508X) 216-220 pp., 2012.

B2. Ekrem Çiçek, Erdal Aras, İsmail Bayraklı, Bülent Dede and Ahmet Kılıç, “ The determination and modeling of the removal efficiencies of cobalt on zeolite 3A and 5A " Radiation interaction with material and its use in technologies 2012. (ISSN 1822-508X) 77-80 pp., 2012.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C1. M. Birey, B. Çalışkan, E. Aras, Euregıo Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine konferansı dahilinde "Euregıo Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicin" bildiri kitapçığındaki "İnvestigation of free radical Spectra and Oxidant Potential of Cholesterol Derivatives by EPR Technique", A88 pp., Aachen Germany, Octoper 2003

C2. A. Kılıç, E. Aras, Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresirk konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "AC Susceptıbility Studıes ın nano-scaled Fe3O4 Doped BSCCO", 466 pp., Bodrum, Türkiye, Eylül 2009

C3. E. Aras, A Kılıç, International conference on Superconductıvıty and magnetısm– ICSM2012  konferansı dahilinde "International Conference on Superconductivity and Magnetism" bildiri kitapçığındaki "ESR of the paramagnetic centers formed in 5,5 dimethyl-1,3 cyclohexanedion using gamma and UV-rays and investigation with simulation technique", 623 pp., Antalya, Turkey, April 2010

C4. Ö. Karataş, E. Aras, Turkish Physical Society 27 th. International Physics Congress konferansı dahilinde "Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Thriphenylphoranylidene Ethonol Tek Kristallerinde Oluşturulan Serbest Radikalin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemiyle incelenmesi", 462 pp., Istanbul, Turkey, Septenber 2010

C5. Ö. Karataş, E. Aras, 28 th. International Physics Congress konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Gama ve Uv ışınlarına tutulan Organik ve İnorganik ve maddelerde oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemiyle İncelenmesi", 81 pp., Bodrum, Turkey, Septenber 2011

C6. Y. Meriç, E. Aras,, 28 th. International Physics Congress konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Tetramethylthıuramdısulfıd Tek kristallerinde oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemiyle İncelenmesi", 91 pp., Bodrum, Turkey,, Septenber 2011

C7. E. Aras, O. Karataş, A Kılıç, 3rd Internatıonal Conference on Superconductıvıty and Magnetısm – ICSM2012  konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki " Gamma-Irradiated Single Crystals of Ethan-1, 2 Disulfonic Acid Disodium", 694 pp., İstanbul, Turkey, 29 April- 4 May 2012

C8. Erdal Aras, Ahmet Kılıç, Ekrem Çiçek, Özgül Karata and Yasemin Meriç, 4th International conference radiation interaction with material and its use in technologies 2012 konferansı dahilinde Program and Materials bildiri kitapçığındaki " ESR study of gamma-irradiated methyl-4-nitrobenzoate single crystals" P1-30, Kaunas, Lithuania, May 14-17, 2012

 

D. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F1. E. Aras, N. Acar, M. Birey, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi konferansı dahilinde "Özetler" bildiri kitapçığındaki "(R), (S)-Dimethyl (1-haydroxy-1, (2-Chlorophenyl)) Methylphosphonate Tek Kristallerinini Elektron Spin Rezonans Yöntemiyle İncelenmesi", 85 pp., Isparta, Turkey, Eylül 2002

G. Diğer yayınlar :

G1. M. Özdemir, E. Aras, 9. Sınıf Fizik Konu Anlatımı ( ISBN:978-975-6913-40-1), 480 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2007

G2.  M. Özdemir, E. Aras, 9. Sınıf Fizik Soru Bankası ( ISBN:978-9944-777-15-5), 416 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2008

G3. M. Özdemir, E. Aras, 10. Sınıf Fizik Konu Anlatımı ( ISBN:978-975-6913-75-4), 456 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2009

G4. M. Özdemir, E. Aras, 10. Sınıf Fizik Soru Bankası ( ISBN:978-605-5559-07-6), 456 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2009

G5. M. Özdemir, E. Aras, 11. Sınıf Fizik Konu Anlatımı (ISBN:978-605-5559-22-9), 608 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2010

G6.  M. Özdemir, E. Aras, 11. Sınıf Fizik Soru Bankası ( ISBN:978-605-5559-23-6), 488 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2010

G7. M. Özdemir, E. Aras, 12. Sınıf Fizik Konu Anlatımı ( ISBN:978-605-5559-39-7), 472 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2011

G8.  M. Özdemir, E. Aras, 12. Sınıf Fizik Soru Bankası ( ISBN:978-605-5559-40-3), 416 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2011

G9.  M. Özdemir, E. Aras, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ( ISBN:978-9944-777-88-9), 527 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2009

G10.  M. Özdemir, E. Aras, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ( ISBN:978-9944-777-92-6)., 400 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2010

G11. M. Özdemir, E. Aras, Dalgalar ve Atom (ISBN:978-975-6913-48-3), 408 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2007

G12. M. Özdemir, E. Aras, Optik (ISBN:975-6913-64-9), 376 pp., Ankara, Esen Yayınları, 2005